PROJEKCE

Naše projekční oddělení je schopné zajistit vlastními kapacitami zpracování projektů stabilního hasicího zařízení (SHZ) ve všech stupních od studie, dokumentace pro stavební povolení, výběr dodavatele až po realizační dokumentaci, autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení. Svými znalostmi a zkušenostmi jsme plně schopni vyhovět všem požadavkům klienta, jeho pojišťovny a platné české a EU legislativě. Zpracováváme projekty jak dle českých norem a předpisů pojišťoven (ČSN EN 12 845, ČAP CEA 4001), tak i podle předpisů zahraničních pojišťoven (VdS CEA 4001, FM Global, NFPA atd.). K realizaci projekčních prací je využívána moderní PC technika a programové vybavení AutoCAD a SprinkCAD.

Své služby poskytujeme též v oblasti požární ochrany, elektrické požární signalizace (EPS) a plynového hašení. Veškerou dokumentaci dokážeme zpracovat v následujících stupních:

construction & development
  • návrh a studie
  • studie proveditelnosti
  • autorizovaná stavební projekce ve všech projektových stupních
  • strojírenská konstrukce v AutoCAD 2000
  • dokumentace skutečného provedení stavby

Velmi rádi Vám pomůžeme s přípravou a realizací Vašich investičních záměrů. Díky svému špičkovému personálnímu a technickému zázemí jsme připraveni plnit ta nejnáročnější zadání. V případě zájmu nás kdykoli kontaktujte.